ASTM D5605-94 (Reapproved 2016)
SHELL MESC SPE 74-038-2005
SHELL MESC SPE 74-014-2010
SHELL MESC SPE 74-002-2010
ASTM D5611-94 (Reapproved 2016)
ASTM D5600-17
SHELL MESC SPE 74-021-2010
SHELL MESC SPE 74-008-2010
SHELL MESC SPE 76.229-2014
SHELL MESC SPE 76.222-2014
SHELL MESC SPE 76.204-2014
SHELL MESC SPE 76.040-2012
SHELL MESC SPE 76.213-2012
SHELL MESC SPE 76.200-2014
SHELL MESC SPE 76.032-2014
SHELL MESC SPE 76.008-2014
SHELL MESC SPE 85-204-2008 to ASTM F2191 柔性石墨及碳纤维编织填料
ASTM D5723-95 (Reapproved 2015)
ASTM D5710D5710M-15
ASTM D5685-11
ASTM D5674-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5663-15
ASTM D5647-07 (Reapproved 2012)
ASTM D5636D5636M-94 (Reapproved 2017)
ASTM D5623-94 (Reapproved 2014)
ASTM D5610-94 (Reapproved 2014)
SHELL MESC SPE 74-125-2010
SHELL MESC SPE 74-019-2007
SHELL MESC SPE 74-007-2010
SHELL MESC SPE 76.228-2014
SHELL MESC SPE 76.212-2014
SHELL MESC SPE 76.110-2014
ASTM D5737D5737M-14
SHELL MESC SPE 76.031-2012
ASTM D5719-13
SHELL MESC SPE 85-203-2010 柔性石墨填料
ASTM D5706-16
ASTM D5681-17
ASTM D5670-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5657-07 (Reapproved 2014)
ASTM D5642-16
ASTM D5631-15
ASTM D5617-04 (Reapproved 2015)
ASTM D5606-17
SHELL MESC SPE 74-039-2005
SHELL MESC SPE 74-015-2010
SHELL MESC SPE 74-003-2010
SHELL MESC SPE 76.224-2012
SHELL MESC SPE 76.205-2012
SHELL MESC SPE 76.045-2013
SHELL MESC SPE 76.011-2012
SHELL MESC SPE 85-100-2007 to EN12560-6 锯齿形垫片
ASTM D5739-06 (Reapproved 2013)
ASTM D5720-95 (Reapproved 2009)
ASTM D5707-16
ASTM D5682-08 (Reapproved 2012)
ASTM D5671-95 (Reapproved 2011)
ASTM D5658-13
ASTM D5643D5643M-06 (Reapproved 2012)e1
ASTM D5632D5632M-17
ASTM D5618-94 (Reapproved 2011)
ASTM D5607-16
SHELL MESC SPE 74-050-1996
ASTM D5722-14
SHELL MESC SPE 74-016-2007
ASTM D5709-09 (Reapproved 2015)
SHELL MESC SPE 74-004-2010
SHELL MESC SPE 76.225-2014
ASTM D5684-12
SHELL MESC SPE 76.206-2012
SHELL MESC SPE 76.048-2014
ASTM D5673-16
SHELL MESC SPE 76.012-2014
ASTM D5662-17a
SHELL MESC SPE 85-101-2007 to ASME B16.20 非金属垫片 无内环
ASTM D5646-13
ASTM D5635D5635M-11
ASTM D5622-17
ASTM D5609-16
SHELL MESC SPE 74-052-1996
SHELL MESC SPE 74-018-2010
SHELL MESC SPE 74-006-2010
SHELL MESC SPE 76.227-2014
SHELL MESC SPE 76.211-2014
SHELL MESC SPE 76.101-2012
SHELL MESC SPE 76.030-2012
SHELL MESC SPE 85-201-2007 法兰绝缘设备
ASTM D5726-98 (Reapproved 2013)
ASTM D5721-08 (Reapproved 2013)
ASTM D5713-14
ASTM D5708-15
ASTM D5702-07 (Reapproved 2012)
ASTM D5683D5683M-95 (Reapproved 2017)
ASTM D5672D5672M-15
ASTM D5677-17
ASTM D5659-14
ASTM D5665D5665M-99a (Reapproved 2014)e1
ASTM D5644-01 (Reapproved 2013)
ASTM D5649-15
ASTM D5633-04 (Reapproved 2016)
ASTM D5638-14
ASTM D5621-07 (Reapproved 2013)
ASTM D5627-17
ASTM D5608-16
ASTM D5612-94 (Reapproved 2013)
SHELL MESC SPE 74-051-1996
ASTM D5602D5602M-11
SHELL MESC SPE 74-022-2010
SHELL MESC SPE 74-017-2007
SHELL MESC SPE 74-009-2010
SHELL MESC SPE 74-005-2010
SHELL MESC SPE 76.226-2014
SHELL MESC SPE 76.230-2014
SHELL MESC SPE 76.213-2014
SHELL MESC SPE 76.210-2014
SHELL MESC SPE 76.201-2014
SHELL MESC SPE 76.100-2013
SHELL MESC SPE 76.025-2014
SHELL MESC SPE 76.033-2014
SHELL MESC SPE 85-300-2007 垫片的形式确认试验程序及技术规范
SHELL MESC SPE 85-103-2010 to ASME B16.20 缠绕垫片
ASTM D5727D5727M-00 (Reapproved 2017)
ASTM D5715-14
ASTM D5703-95 (Reapproved 2013)
ASTM D5678-17
ASTM D5666-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5651-13
ASTM D5639D5639M-11 (Reapproved 2015)
ASTM D5628-10
ASTM D5613-94 (Reapproved 2014)
ASTM D5603-01 (Reapproved 2015)
SHELL MESC SPE 74-025-2010
SHELL MESC SPE 74-010-2007
SHELL MESC SPE 76.300-2014
SHELL MESC SPE 76.220-2012
SHELL MESC SPE 76.202-2014
SHELL MESC SPE 76.034-2012
SHELL MESC SPE 85-301-2010 to NORSOK M710 O形圈试验程序
ASTM D5728-12
ASTM D5716D5716M-15
ASTM D5704-17
ASTM D5679-16
ASTM D5667-95 (Reapproved 2015)
ASTM D5652-15
ASTM D5640-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5629-16
ASTM D5614-94 (Reapproved 2014)
ASTM D5604-96 (Reapproved 2017)
SHELL MESC SPE 74-026-2007
SHELL MESC SPE 74-013-2007
SHELL MESC SPE 74-001-2008
SHELL MESC SPE 76.221-2012
SHELL MESC SPE 76.203-2014
SHELL MESC SPE 76.039-1995
SPE 85-112-2010 to ASME B16.20 金属环垫
ASTM D5979-96 (Reapproved 2014)
ASTM D5968-17
ASTM D5957-98 (Reapproved 2013)
ASTM D5946-17
ASTM D5923-96 (Reapproved 2010)
ASTM D5909-96a (Reapproved 2011)
ASTM D5897-13
ASTM D5886-95 (Reapproved 2011)
ASTM D5873-14
ASTM D5863-00a (Reapproved 2016)
ASTM D5850-95 (Reapproved 2012)
ASTM D5836-08 (Reapproved 2013)
ASTM D5822-13
ASTM D5808-09a (Reapproved 2014)
ASTM D5795-16
ASTM D5784D5784M-13
ASTM D5774-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5764-97a (Reapproved 2013)
ASTM D5752-10 (Reapproved 2017)
ASTM D5742-16
ASTM D5986-96 (Reapproved 2015)
ASTM D5974-15
ASTM D5964-16
ASTM D5953M-16
ASTM D5930-17
ASTM D5919-96 (Reapproved 2017)
ASTM D5904-02 (Reapproved 2017)
ASTM D5893D5893M-16
ASTM D5882-16
ASTM D5869-07a (Reapproved 2013)
ASTM D5857-17
ASTM D5846-07 (Reapproved 2017)
ASTM D5831-17
ASTM D5818-11
ASTM D5801-17
ASTM D5791-95 (Reapproved 2017)
ASTM D5780-10
ASTM D5770-11 (Reapproved 2017)
ASTM D5760-13
ASTM D5748-95 (Reapproved 2012)
ASTM D5987-96 (Reapproved 2015)
ASTM D5975-17
ASTM D5965-02 (Reapproved 2013)
ASTM D5954-98 (Reapproved 2014)e1
ASTM D5931-13 (Reapproved 2017)
ASTM D5920-14
ASTM D5905-98 (Reapproved 2013)
ASTM D5894-16
ASTM D5883-12
ASTM D5870-16
ASTM D5858-96 (Reapproved 2015)
ASTM D5847-02 (Reapproved 2012)
ASTM D5832-98 (Reapproved 2014)
ASTM D5819-05 (Reapproved 2016)
ASTM D5805-00 (Reapproved 2014)
ASTM D5792-10 (Reapproved 2015)
ASTM D5781D5781M-13
ASTM D5771-17
ASTM D5761-96 (Reapproved 2017)
ASTM D5749-17
ASTM D5978D5978M-16
ASTM D5967-17
ASTM D5956-15
ASTM D5933-96 (Reapproved 2013)
ASTM D5922-96 (Reapproved 2010)
ASTM D5907-13
ASTM D5896-96 (Reapproved 2012)
ASTM D5885D5885M-17
ASTM D5872D5872M-13
ASTM D5861-07 (Reapproved 2017)
ASTM D5849D5849M-07 (Reapproved 2013)e1
ASTM D5835-95 (Reapproved 2013)
ASTM D5821-13 (Reapproved 2017)
ASTM D5807-08 (Reapproved 2013)
ASTM D5794-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5783-95 (Reapproved 2012)
ASTM D5773-17e1
ASTM D5763-11 (Reapproved 2016)
ASTM D5751-99 (Reapproved 2012)
ASTM D5741-96 (Reapproved 2017)
ASTM D5977-15
ASTM D5966-13
ASTM D5982-15
ASTM D5955-02 (Reapproved 2017)e1
ASTM D5970D5970M-16
ASTM D5932-08 (Reapproved 2013)e1
ASTM D5959-12 (Reapproved 2017)
ASTM D5921-96 (Reapproved 2010)
ASTM D5948-05 (Reapproved 2012)
ASTM D5906-02 (Reapproved 2013)
ASTM D5926-15
ASTM D5895-13
ASTM D5911D5911M-96 (Reapproved 2010)e1
ASTM D5884D5884M-04a (Reapproved 2015)e1
ASTM D5899-98 (Reapproved 2013)
ASTM D5871-17
ASTM D5888-06 (Reapproved 2016)
ASTM D5860-95 (Reapproved 2013)
ASTM D5875D5875M-13
ASTM D5848-10e1
ASTM D5865-13
ASTM D5833-12
ASTM D5853-17
ASTM D5820-95 (Reapproved 2011)
ASTM D5839-15
ASTM D5806-95 (Reapproved 2017)
ASTM D5824-98 (Reapproved 2017)
ASTM D5793-13
ASTM D5811-08 (Reapproved 2013)
ASTM D5782-95 (Reapproved 2012)
ASTM D5797-17
ASTM D5786-17
ASTM D5772-17
ASTM D5776-14a
ASTM D5762-17
ASTM D5766D5766M-11
ASTM D5750D5750M-95 (Reapproved 2012)
ASTM D5755-09 (Reapproved 2014)e1
ASTM D5740-16
ASTM D5744-13e1
ASTM D5983-17
ASTM D5971D5971M-16
ASTM D5960-03 (Reapproved 2013)
ASTM D5949-16
ASTM D5927-17
ASTM D5913-96 (Reapproved 2013)
ASTM D5900-17
ASTM D5889D5889M-16
ASTM D5876-95 (Reapproved 2012)e1
ASTM D5866-12
ASTM D5854-96 (Reapproved 2015)
ASTM D5842-17
ASTM D5827-09 (Reapproved 2015)
ASTM D5813-04 (Reapproved 2012)
ASTM D5798-17
ASTM D5787-14
ASTM D5777-00 (Reapproved 2011)e1
ASTM D5767-17
ASTM D5757-11 (Reapproved 2017)
ASTM D5745-15
ASTM D5984-11 (Reapproved 2017)
ASTM D5972-16
ASTM D5961D5961M-17
ASTM D5950-14
ASTM D5928-96 (Reapproved 2010)e1
ASTM D5917-15e1
ASTM D5902-05 (Reapproved 2015)
ASTM D5890-11
ASTM D5879-95 (Reapproved 2010)
ASTM D5867-12e1
ASTM D5855D5855M-15
ASTM D5843D5843M-95 (Reapproved 2014)e1
ASTM D5828-97 (Reapproved 2011)e1
ASTM D5814-10
ASTM D5799-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5788-95 (Reapproved 2011)
ASTM D5778-12
ASTM D5768-02 (Reapproved 2014)
ASTM D5758-01 (Reapproved 2015)
ASTM D5746-98 (Reapproved 2016)
ASTM D5985-02 (Reapproved 2014)
ASTM D5973-97 (Reapproved 2017)
ASTM D5980-16
ASTM D5963-04 (Reapproved 2015)
ASTM D5969-11 (Reapproved 2016)
ASTM D5958-99 (Reapproved 2012)e1
ASTM D5952-08 (Reapproved 2015)
ASTM D5947-11
ASTM D5929-96 (Reapproved 2009)
ASTM D5918-13
ASTM D5924-96 (Reapproved 2010)
ASTM D5903-96 (Reapproved 2017)e1
ASTM D5910-05 (Reapproved 2012)
ASTM D5891D5891M-02 (Reapproved 2016)e1
ASTM D5898D5898M-96 (Reapproved 2013)
ASTM D5887D5887M-16
ASTM D5881-13
ASTM D5874-16
ASTM D5868-01 (Reapproved 2014)
ASTM D5856-15
ASTM D5864-17
ASTM D5845-01 (Reapproved 2016)
ASTM D5851-95 (Reapproved 2015)
ASTM D5830-14
ASTM D5837-15
ASTM D5817-03a (Reapproved 2014)
ASTM D5823-13
ASTM D5800-15a
ASTM D5810-96 (Reapproved 2015)
ASTM D5790-95 (Reapproved 2012)
ASTM D5796-10 (Reapproved 2015)
ASTM D5779D5779M-14
ASTM D5785D5785M-15
ASTM D5775-95 (Reapproved 2014)
ASTM D5769-15
ASTM D5765-16
ASTM D5759-12
ASTM D5753-05 (Reapproved 2010)
ASTM D5747D5747M-08 (Reapproved 2013)e1
ASTM D5743-97 (Reapproved 2013)
ASTM D6217-11 (Reapproved 2016)
ASTM D6204-15
ASTM D6193-16
ASTM D6182-00 (Reapproved 2015)
ASTM D6169D6169M-13
ASTM D6158-16
ASTM D6221D6221M-00 (Reapproved 2014)e1
ASTM D6205-12
ASTM D6194-14
ASTM D6183-00 (Reapproved 2015)
ASTM D6170-17
ASTM D6145-97 (Reapproved 2012)
ASTM D6159-17
ASTM D6134-07 (Reapproved 2013)
ASTM D6146-97 (Reapproved 2012)
ASTM D6123D6123M-97 (Reapproved 2012)
ASTM D6136D6136M-15
ASTM D6124-06 (Reapproved 2017)
ASTM D6112-13
ASTM D6113-16
ASTM D6207-03 (Reapproved 2015)
ASTM D6102-15
ASTM D6196-15
ASTM D6185-11
ASTM D6172-98 (Reapproved 2010)
ASTM D6103D6103M-17
ASTM D6090-17
ASTM D6161-10
ASTM D6150-16
ASTM D6138-16
ASTM D6078-04 (Reapproved 2016)
ASTM D6091-07 (Reapproved 2014)
ASTM D6127-11 (Reapproved 2015)
ASTM D6079-11 (Reapproved 2016)
ASTM D6067-10
ASTM D6066-11
ASTM D6115-97 (Reapproved 2011)
ASTM D6057-96 (Reapproved 2011)
ASTM D6056-96 (Reapproved 2011)
ASTM D6105-04 (Reapproved 2012)
ASTM D6046-17
ASTM D6045-12 (Reapproved 2017)
ASTM D6035D6035M-13
ASTM D6093-97 (Reapproved 2016)
ASTM D6081-98 (Reapproved 2014)